Coaching, Begeleiding en Trainingen voor Medici

 

Begeleiding

Er zijn vele vormen van begeleiding. De keuze van de vorm hangt vaak af van het probleem maar ook van de persoon. Zo is coaching bijvoorbeeld meer gericht op het vinden van oplossingen terwijl supervisie meer gericht is op zelfanalyse en leren. In een intake gesprek zal ik samen met je kijken wat voor jou en je vraag de beste vorm van begeleiding  zal zijn. De diverse vormen van coaching die Peercoaching kan bieden staan hieronder genoemd

Coaching

Coaching is de meest resultaatgerichte vorm van begeleiding. Jij hebt een vraag, een probleem en wilt dat graag oplossen. Peercoaching kan daarbij helpen. Ik ga natuurlijk niet je probleem oplossen maar ga jou (en je team) begeleiden in de zoektocht naar een oplossing.

Er zijn vele verschillende vormen van coaching. Ik heb de vaardigheden uit het arsenaal van verschillende vormen van coaching de meest passende te kiezen en die toe te passen.

Ook loopbaanvragen passen vaak heel goed in een coachingstraject. Vaak kan in 3-4 bijeenkomsten meer inzicht verkregen worden in de knelpunten betreffende uw huidige baan. Vragen die aan bod kunnen komen zijn onder andere: hoe hou ik deze baan vol tot aan mijn pensioen? Past deze baan nog bij mij? Hoe vind ik balans tussen mijn werk en mijn privé-leven?

Meer over coaching kunt je ook lezen op  http://www.coachesvoormedici.nl/#!coaching/

en op  http://www.coachesvoormedici.nl/#!loopbaanbegeleiding/

Aantal bijeenkomsten: afhankelijk van de vraag gemiddeld 3-8 bijeenkomsten


Intervisie

In de huisartsen opleiding en praktijk is intervisie heel gebruikelijk. Het gebeurt  steeds vaker dat ook medisch specialisten behoefte hebben aan intervisie. Ook in de opleidingen tot medisch specialist wordt intervisie steeds vaker toegepast. Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van A(N)IOS en medisch specialisten bij intervisie. Ik kan je helpen een intervisiegroep op te richten en te begeleiden.

Intervisie is een methode waarbij in een groep met collegae werkervaringen gedeeld worden. Dit wordt op een structurele manier gedaan. Door deze intervisie begeleid te laten plaatsvinden wordt het niveau opgetild van een ’veredeld theekransje’ naar een betekenisvolle bijeenkomst. Bij de bijeenkomsten komen vaak diverse thema’s aan bod zoals de balans werk-prive, omgaan met een klacht, omgaan met moeilijke werkverhoudingen, gevoelens van onzekerheid en falen etc.

Meer over intervisie kunt je ook lezen op  http://www.coachesvoormedici.nl/#!begeleide-intervisie/

Aantal bijeenkomsten: in principe 6-10.

Vaak wordt het volgen van een begeleide intervisie als zo waardevol ervaren dat een groep na de initiële begeleiding ervoor kiest 1 keer per 2 maanden nieuwe vervolgbijeenkomsten te plannen.


Supervisie

Supervisie is een voor medisch specialisten nog relatief onbekend begrip. Het is een term die voort komt uit de coachingwereld en niets te maken heeft met het beoordelen of iemand zijn werk goed doet. Supervisie is een vorm van begeleiding waarbij je zelf situaties inbrengt die voor jou lastig zijn. Dit kan gebeuren in een individueel traject of een groepstraject.

Door analyse van de ingebrachte situaties krijg je meer zich in zijn gedragspatronen. Waarom je op bepaalde situaties heftiger reageert dan op anderen. Of deze reactie helpend voor je is of juist niet. Wat eventuele alternatieve gedragingen zouden kunnen zijn. Vervolgens word je door het praten erover en het onderzoeken ervan gestimuleerd in het ontwikkelen van (meer) effectieve copingsstrategieën.

Dit traject vergroot de tevredenheid met het werk, leidt tot een groter zelfinzicht, een toename van persoonlijke effectiviteit en betrokkenheid bij de organisatie. Bovendien gaat supervisie negatieve uitkomsten tegen zoals stress, angst, en personeelsverloop binnen een organisatie.

Omdat supervisie is gericht op intrinsieke motivatie en intentioneel leren. Jij geeft zelf richting aan je leerproces. Het biedt hierdoor mogelijkheden om blijvend te kunnen leren van stressvolle situaties in je werksituatie.

Meer over supervisie kunt je ook lezen op  http://www.coachesvoormedici.nl/#!supervisie/

Aantal bijeenkomsten: individueel 8-10, groep 10-12


De individuele medisch specialist

Wie heeft wel eens meegemaakt dat het water je aan de lippen staat, de combinatie van werk en privé je overspoelt of het niet lekker loopt met een collega? Dat je je afvraagt of je vak nog wel zo leuk is als toen je ermee begon?

Veel artsen maken een periode mee waarbij het vak waar je vroeger zo enthousiast over was z'n glans wat verloren heeft. Afgebrand, uitgeblust of emotioneel uitgeput. Allemaal synoniemen voor dé beroepsziekte van deze tijd: burn-out. Burn-out kan gemakkelijk verward worden met aandoeningen als: depressie, overspannenheid, algemene lusteloosheid, stress of chronische vermoeidheid.

Ik kan je begeleiden wanneer je dergelijke klachten ervaart. We kunnen samen bekijken wat nodig is om weer energie te voelen en met plezier dingen te doen. Maar ook wanneer het (nog) niet zo erg is maar je wel het gevoel heeft dat het zo 'niet veel langer door moet gaan' kan het volgen van een dergelijk traject je helpen erger te voorkomen.

Samen kunnen we een analyse maken van de problemen die spelen. Vervolgens help ik je een spiegel voor te houden en te onderzoeken waarom juist jíj die problemen ervaart. Het gaat dus om een hele persoonlijke benadering. Door meer inzicht krijg je meer grip op de situatie en ontstaat er ruimte voor verandering.

Aantal bijeenkomsten: afhankelijk van wat nodig is (richtlijn 6-10)

 


 Al deze begeleiding is geaccrediteerd en aftrekbaar voor de belasting als nascholing.