Peercoaching.nl

voor begeleiding van medisch specialisten en maatschappen

Communicatie, samenwerking en professionaliteit

Als arts wordt tegenwoordig veel van ons gevraagd. We worden geacht niet alleen medisch inhoudelijk up-to-date te blijven maar ook om na te scholen in competenties als communicatie, samenwerking en professionaliteit.

Met ingang van 2020 zal nascholing in bovengenoemde competenties een vereiste worden bij de herregistratie als medisch specialist. Maar hoe school je bij in dergelijke competenties?

Daarbij kan ik u helpen. Ik bied  geaccrediteerde begeleiding op maat voor groepen en individuele medisch specialisten.

Heidagen en coaching 

Vaak is er op de werkvloer weinig tot geen tijd elkaar op een goede en rustige manier feedback te geven. Soms worden de irritaties opgekropt en uitgesproken tijdens een 'heidag'. Ik kan uw heidag constructief vorm geven en begeleiden met ruimte en aandacht voor de individuele gevoelens van alle groepsleden.

Het kan zijn dat een heidag niet genoeg is. Indien er behoefte aan is kan ik uw vakgroep of maatschap begeleiden door middel van een kort of langer coachingstraject.

Intervisie

In de huisartsen opleiding en praktijk is intervisie heel gebruikelijk. Het gebeurt  steeds vaker dat ook medisch specialisten behoefte hebben aan intervisie. Ik kan u helpen een intervisiegroep op te richten en te begeleiden.

De individuele medisch specialist

Wie heeft wel eens meegemaakt dat het water je aan de lippen staat, de combinatie van werk en privé je overspoelt of het niet lekker loopt met een collega? Dat je je afvraagt of je vak nog wel zo leuk is als toen je ermee begon?

Veel artsen maken een periode mee waarbij het vak waar je vroeger zo enthousiast over was z'n glans wat verloren heeft.

Afgebrand, uitgeblust of emotioneel uitgeput. Allemaal synoniemen voor dé beroepsziekte van deze tijd: burn-out. Burn-out kan gemakkelijk verward worden met aandoeningen als: depressie, overspannenheid, algemene lusteloosheid, stress of chronische vermoeidheid. 

Uit resultaten van het ‘Permanent Onderzoek Leefsituatie’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de tien werkenden de afgelopen jaren burn-out klachten heeft gehad.

Ik kan u begeleiden wanneer u dergelijke klachten ervaart. Maar ook wanneer het (nog) niet zo erg is maar u wel het gevoel heeft dat het zo 'niet veel langer door moet gaan'.

Samen kunnen we een analyse maken van de problemen die spelen. Vervolgens help ik u een spiegel voor te houden en te onderzoeken waarom juist u die problemen ervaart. Door meer inzicht krijgt u meer grip en ontstaat er ruimte voor verandering.

Wie ben ik?

Mijn naam is Charlotte Peer. Ik ben als kinderarts werkzaam in het ziekenhuis in Drachten. Daarnaast ben ik co-assistenten begeleider en voorzitter van de IFMS-commissie van ons ziekenhuis.


In het verleden heb ik zelf ervaren hoe waardevol een persoonlijk begeleidingstraject kan zijn. Niet alleen vond ik een betere balans tussen werk en privé maar ook nam ik de problemen minder mee naar huis, leerde ik beter communiceren en samenwerken. Het heeft mij een prettiger collega en een beter mens gemaakt.

In de overtuiging dat elke arts de kans zou moeten krijgen een dergelijk begeleidingstraject te volgen ben ik gestart met de Kaderopleiding Supervisie en Coaching via het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).


Mijn stijl

Mijn stijl is direct, concreet en soms confronterend. Ik hou ervan reële en duidelijke doelen te stellen en die in het vizier te houden tijdens de begeleiding.

Ik help u graag om beter te communiceren en fijner samen te werken met uw collegae en te groeien als professional.


 

Ik sta ingeschreven in het register van Coaches voor Medici.

Daardoor is de begeleiding die ik geef geaccrediteerd door beroepsverenigingen.

Voor zelfstandige ondernemers is de begeleiding tevens belastingaftrekbaar.